งานบริการสังคม

คณะศิลปศาสตร์ มจธ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขาดโอกาส พัฒนาสภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจน ศักยภาพของเยาวชนและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพื้นที่ๆ เป็นเป้าหมายในการให้บริการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ มจธ.ในด้านต่างๆ อีกด้วย

ติดตามฟังรายการวิทยุ “มจธ.วาไรตี้” คณะศิลปศาสตร์ มจธ. คลื่น F.M. 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชา http://arts.kmutt.ac.th/blogs/index.php?blog=18

ภาพกิจกรรม

English camp For KMUTT Graduates#1 https://www.facebook.com/groups/2355999054728519/

Hello English (โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู_ราชบุรี) https://www.facebook.com/groups/164301577588730/

ค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2019 https://www.facebook.com/groups/716979012037452/

ค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2/2018 https://www.facebook.com/groups/107529083528869/

ค่ายเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1/2018 https://www.facebook.com/groups/674050789654903/?ref=share

——————————————————————-

ติดต่อ: พรไพรินทร์ ตั้งบรรพบุรุษ
อีเมล์: pornpairin.tan@mail.kmutt.ac.th โทร: 02-470-8796
Facebook: https://www.facebook.com/EngCommKmutt/